شهر شیمی این وبلاگ توسط خانم محبوبه عطارحمیدی دبیر شیمی منطقه 8 تهران نوشته شده است مدرک تحصیلی فوق لیسانس شیمی آلی http://hamidy1.mihanblog.com 2020-08-05T05:18:57+01:00 text/html 2019-10-14T09:00:56+01:00 hamidy1.mihanblog.com محبوبه عطارحمیدی چندآزمایش جالب http://hamidy1.mihanblog.com/post/1668 <p><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/R7AyAR3BNL/جوشاندن%20با%20خنک%20کردن.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">1- جوشاندن با خنک کردن</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/Qhy4BjGS41/سوختن%20منیزیم%20در%20CO2.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">2- سوختن منیزیم در CO<sub>2</sub></span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/En4xWeAkNp/فوتوشیمی%20نقره.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">3- فتوشیمی نقره</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/h54NpSR4MH/گرانروی%20چند%20مایع%20-کیفی.mp4" rel="nofollow" target="_blank">5- گرانروی چندمایع</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/X6qFsA2nYv/مرمر%20با%20HNO3.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">6- واکنش سنگ مرمر با HNO<sub>3</sub></span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/RfRlaUHOh9/سفید%20کردن%20گل%20با%20SO2.mp4" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-size: medium;">7- واکنش گل رزبا SO<sub>2</sub></span></a></p> text/html 2019-10-14T08:59:06+01:00 hamidy1.mihanblog.com محبوبه عطارحمیدی برخی از آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم http://hamidy1.mihanblog.com/post/1667 <p><a rel="nofollow" href="http://cdn.persiangig.com/dl/InUKV/FQtyWfX7ge/Extracting_iron_using_sodium_carbonate_and_ferric_oxide.mp4" target="_blank">استخراج آهن با استفاده از سدیم کربنات</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a rel="nofollow" href="http://cdn.persiangig.com/dl/AqUmJ/WpVHTUmcFn/Light_from_pencil_lead_Graphite_Lamp.mp4" target="_blank">مدادنورافشان</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a rel="nofollow" href="http://cdn.persiangig.com/dl/iptJF/DmhIDGneDN/8.mp4" target="_blank">شناسایی یون های آهن</a></p> text/html 2019-10-14T08:18:51+01:00 hamidy1.mihanblog.com محبوبه عطارحمیدی كتاب های شیمی 1، 2 و 3 سال تحصیلی 98-99 http://hamidy1.mihanblog.com/post/1666 <span style="font-weight: bold;">كتاب های شیمی 1، 2 و 3 اصلاح شده و چاپ شده است. به منظور دانلود فایل پی دی اف كتاب <a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=309"><font size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اینجا </span></font></a>كلیك كنید.</span> text/html 2019-09-24T07:03:55+01:00 hamidy1.mihanblog.com محبوبه عطارحمیدی تبریک سال تحصیلی جدید http://hamidy1.mihanblog.com/post/1665 <div align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-382884" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/09/411760192-talab-org.jpg" title="متن تبریک بازگشایی مدارس و تصاویر آغاز سال تحصیلی جدید" alt="متن تبریک بازگشایی مدارس و تصاویر آغاز سال تحصیلی جدید" width="450" height="347"></div> text/html 2019-07-16T06:10:53+01:00 hamidy1.mihanblog.com محبوبه عطارحمیدی بانک سوال شیمی دوازدهم http://hamidy1.mihanblog.com/post/1663 <h1 class="file-title"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://s9.picofile.com/d/8347558442/166001e8-103b-4787-b909-cc7b94ed5065/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_1_.rar" target="_blank" title="">مجموعه سوال امتحانی شیمی دوازدهم - نوبت اول</a></font></h1><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s9.picofile.com/d/8348112376/6f14383b-68e8-4b1a-bed7-7742cea0d340/descriptive_question_chem3.rar" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-IransansLight">مجموعه سوال تشریحی شیمی دوازدهم همراه با پاسخ</font></b> </a><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://s9.picofile.com/d/8348130492/385dcf3b-895b-44fc-9a34-0a975f7fa69c/Bank_Test_Question_chem3.rar" target="_blank" title="">مجموعه سوال تستی شیمی دوازدهم</a></font></b></div>