تصاویر زیر ، مربوط به ورود مواد شیمیایی سمّی به طبیعت است که هر چند زیبا به نظر می رسد اما سیرتی نازیبا دارد .

عامل نارنجی : این خطوط بسیار زیبا بر روی سطح دریا ، نشان دهنده نشت نفت خام از اعماق دریا است . این ضایعه در خلیج ماکوندو توسط شرکت نفتی BP ایجاد شده است .

رسوبات سفید : این منظره زیبا و دل انگیز ، آبراه های بزرگی در فلوریدا هستند که به وسیله کودهای فسفاته آلوده شده‌اند .

لجن قرمز : خاک آلوده شده به پسماند بوتاکس که از تولید آلومینیم در دارُو لوئیزیانا ایجاد شده است . این پسماند دارای مقادیر قابل توجهی از فلزهای سنگین است .