با توجه به اعتراض جمع کثیری از دبیران شیمی به سطح و کیفیت سوال های آزمون جامع سنجش و حساسیت دبیرخانه شیمی نسبت به کیفیت سوال ها ، دبیر دبیرخانه طبق یک ابلاغ رسمی ( تاریخ: ۹۴/۲/۲۸ و شماره: ۶۴۷۹۱/۷۵)  نشستی با مدیرعامل شرکت خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش داشته و نقطه نظرات دبیران را در باره این آزمون ها و بازخورد آنها را بر جامعه دانش آموزی مورد نقد و بررسی قرار دادند. چکیده مطالب مطرح  شده به شرح زیر می باشد

نکات ارایه شده توسط دکتر عابدین دبیر دبیرخانه راهبری شیمی

1- دبیران شیمی قدردانی خود را از طرح و اجرای آزمون های آزمایشی مرحله ای به صورت منظم و مفید به ویژه تا سال 92 اعلام می دارند.

2- شرکت خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش می تواند از جامعه آماری مناسب این آزمون ها و بازخورد آن برای ارتقا کیفیت آزمون ها و حفظ شان و خدمات مفید آن شرکت بهره برد.

3-  یاد آوری این نکته که دبیران محترم شیمی به طور مستمر و با دقت نظر، سوال های آزمون نهایی شیمی سوم ، کنکور سراسری ، المپیاد مرحله اول و ... را رصد و بررسی کرده و نقطه نظرات خود را  به مراجع ذیربط ارایه می دهند.

4- در آزمون های جامع 93 و 94 (هر آزمون با 35  پرسش) سطح دشواری اغلب پرسش ها بالا بوده است.

5- آزمون های دو سال اخیر از روایی و پایایی لازم برخوردار نیستند.

6- زمان پاسخ گویی با تعداد و سطح دشواری پرسش ها همخوانی ندارد.

7- در برخی آزمون ها ( آزمون جامع نوبت سوم سال 94 دو مورد) پرسش های خارج از چارچوب کتاب درسی طرح شده است . به نظر می رسد در برخی سوال ها از منابعی غیر از کتاب درسی استفاده شده است.

8- پاسخ های تشریحی در پاسخ نامه به ویژه برای پرسش های چالش برانگیز رسایی لازم را ندارد.

9- میانگین درصد شیمی در آزمون های اخیر( تاییدی بر موارد بالا) پایین بوده است.

10- سطح متوسط دانش آموزان در طراحی سوال ها در نظر گرفته نشده است.

11- در صورت تکرار موارد بالا در برگزاری آزمونها به سلامت روانی دانش آموزان ، دبیران آسیب رسیده و باعث ایجاد استرس در جامعه آموزشی شیمی می شود.

12- در صورت تکرار موارد بالا بازار غیر رسمی و گردش مالی وابسته به آن در برگزاری آزمونها فعال می شود.

پاسخ ها ی ارایه شده از طرف مدیر عامل شرکت

1- از حساسیت و تلاش دبیران محترم شیمی و دبیرخانه راهبری شیمی در راستای افزایش کیفیت آزمون ها قدر دانی و استقبال می شود.

2- در دو سال اخیر، یک تیم داوری پیش از اجرای آزمون برای بررسی سوال ها به لحاظ فنی ، علمی و ارتقاء کیفیت آن در سطح یک آزمون کشوری تشکیل شده است.

3- این آزمون ها به منظور آشنا کردن دانش آموزان با سطح واقعی آزمون کنکور و ایجاد توانایی در دانش آموزان برای تنظیم زمان پاسخ گویی با  سطح دشواری سوال طراحی شده است.

4-  پایین بودن میانگین درصد شیمی در آزمون های اخیر مورد تایید است.

5- نارسایی پاسخ های تشریحی در پاسخ نامه مورد تایید است نسبت به  اصلاح شیوه پاسخ گویی، پیگیری و رسیدگی لازم به عمل خواهد آمد.

6- کتاب درسی به عنوان تنها منبع طراحی سوال های آزمون می باشد.

در ضمن  دبیران محترم می توانند در صورت تمایل، نقطه نظرهای خود را به آدرس زیر اعلام نمایند:

بالاتر از میدان هفتم تیر – خیابان مفتح شمالی – خیابان اسفندیاری – پلاک 10

صنوق پستی 17115-369

تلفن  : 42966-021