برنامه امتحانات نهایی

سال سوم متوسطه سالی واحدی (روزانه)

پیش دانشگاهی سالی - واحدی (روزانه)

نیم سالی - واحدی(بزرگسالان - داوطلبان آزاد)

درنوبت امتحانی

خرداد ماه سال‌تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

تذکر :( فایل بصورت PDF می باشند. )

برای دریافت برنامه بر روی لینكهای  ذیل  و یا (فایل ضمیمه) كلیك و دریافت نمایید .

برنامه امتحانات خرداد ماه سال تحصیلی ۹۴-۹۳

 

فایل ضمیمه