همایش كلاس درس موضوعی

از دبیران مجری كلاس درس موضوعی دعوت می شود كه در این همایش شركت نمایند.

زمان : دوشنبه 93/12/11 از ساعت 9 الی 12
مکان: آموزش و پرورش منطقه 11- میدان منیریه - خیابان صنیعی پور-
اداره آموزش و پرورش منطقه 11 طبقه سوم تالار محراب