با سلام از کلیه دبیران شیمی دعوت می شود که در مجمع و کارگاه آزمایشگاه شیمی که در تاریخ  سوم اسفند 93 راس ساعت 11 صبح در سالن شهید صالحی برگزار می شود شرکت نمایند.
از همکاری شما عزیزان نهایت تشکر را داریم