همکاران عزیز لطفا نقد و بررسی خود را در مورد فصل دوم کتاب علوم پایه هشتم  به گروه ارسال نمایید. متشکرم