70507854967512738943

بیستم صفر ۶۱ هجری قمری، اربعین چهلمین روز کشته شدن حسین بن علی (ع) را به همه شیعیان و همکاران عزیز تسلیت می گوییم