به استناد نامه شماره 93565 مورخ 93/8/20 باشگاه نانو ، ثبت نام از دانش آموزان جهت شركت در ششمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از تاریخ 93/8/5 تا 93/11/15از طریق سایت www.nanoclub.ir آغاز شده است.

لازم به ذكر است كه خوشبختانه باشگاه نانو برای ثبت نام های گروهی كه قابل توجه پژوهش سراهای دانش آموزی و واحدهای آموزشی می باشد ، تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته است.

از كلیه پژوهش سراهای دانش آموزی انتظار می رود با اطلاع رسانی مناسب شرایط ثبت نام كلیه افراد واجد شرایط را فراهم نمایند.

واحد پژوهش سراهای دانش آموزی / دفتر آموزش متوسطه نظری /۹۳/۸/۲۵