همه همکاران عزیز می توانند در این مسابقه با شرایط زیر شرکت کنند .
طراحی سوال های مفهومی و زمینه محور پیرامون کتاب شیمی 3 با محوریت معرفی صنایع، کشاورزی، محیط زیست و نیازها وتوانمندی های  استان تهران

      هر سوال باید در فرم بخشنامه به همراه پاسخ آن با قلم B nazanin 12  تایپ شده و  برای هر سوال می بایست یک فایل Word  جداگانه تنظیم و ارسال شود.

برای دریافت فرم کلیک کنید.