همكاران گرامی فرم مربوط به تحلیل  سوال های امتحان نهایی شیمی 3 خرداد ماه91 و سوالات امتحان نهایی به  آدرس پست الكترونیك شما ارسال شده است لطفا نسبت به تكمیل فرم و ارسال آن تا تاریخ   3 / 8 / 91 به آدرس پست الكترونیك گروه اقدام فرمایید. 

قبلا از همكاری شما سپاس گزاریم