با سلام خدمت همکاران محترم

از دبیران محترم شیمی دعوت می شود که ،
در مجمع و کارگاه شیمی که در تاریخ 30/ 8/ 95 ساعت 12:50 در سالن شهید صالحی برقرار می شود، شرکت نمایند.

1- پرسش و پاسخ پیرامون کتاب های شیمی دهم و شیمی پیش دانشگاهی توسط آقای دکتر زنجانی

2- کارگاه درس پژوهی توسط خانم عطارحمیدی
3- توضیح برنامه عملیاتی گروه شیمی منطقه 15